Modele językowe w biznesie

Jarosław Kulig
15 Maj 2024
Modele językowe w biznesie

STRESZCZENIE

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak nowoczesne technologie mogą wspierać Twoją działalność, koniecznie przeczytaj "Modele Językowe w Biznesie". Ta publikacja wyjaśnia, jak zaawansowane modele językowe, głębokie uczenie oraz techniki Retrieval-Augmented Generation (RAG) mogą zrewolucjonizować różne aspekty działalności biznesowej. Znajdziesz tu szczegółowe omówienie różnic między modelami lokalnymi a chmurowymi, ze wskazaniem na ograniczenia skalowalności tych pierwszych. Dowiesz się, jak efektywnie dostarczać dane do analiz oraz w jakich obszarach zastosować modele językowe. Artykuł podkreśla również znaczenie modeli korzystających z danych zewnętrznych i technik RAG, które poszerzają możliwości analizy poprzez integrację zewnętrznych źródeł danych. 

Wprowadzenie

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, technologie oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML) stają się nieodzownym elementem strategii rozwoju wielu firm. Jednym z kluczowych obszarów, w którym te technologie odgrywają znaczącą rolę, jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP), umożliwiające maszynom rozumienie, interpretowanie i generowanie ludzkiego języka. W szczególności, modele językowe, takie jak BERT, GPT i ich odpowiedniki, oferują szeroką gamę zastosowań w różnych sektorach biznesowych. Język naturalny jest bardzo złożony i trudny do zrozumienia dla komputerów. Jednak dzięki sztucznej inteligencji możemy coraz lepiej analizować i rozumieć język naturalny. To pozwala nam na tworzenie nowych i innowacyjnych zastosowań.

Modele językowe to zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP), które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy zarządzają danymi, komunikują się z klientami i optymalizują procesy biznesowe. W zależności od zastosowania i specyfiki danych, modele językowe mogą być wdrażane w chmurze lub uruchamiane lokalnie. Dodatkowo, mogą operować na danych wewnętrznych przy użyciu technik głębokiego uczenia (deep learning) lub na danych zewnętrznych, wykorzystując techniki Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Modele Językowe działające w Chmurze

Modele językowe działające w chmurze oferują firmom elastyczność, skalowalność i łatwość integracji z istniejącymi systemami. Usługi takie jak AWS, Google Cloud, czy Microsoft Azure udostępniają gotowe do użycia modele NLP, które mogą być wykorzystane bez potrzeby posiadania specjalistycznej infrastruktury czy zespołu data science. Do zalet takiego rozwiązania należy:

Skalowalność: Możliwość skalowania zasobów obliczeniowych w zależności od potrzeb biznesowych.

Modele językowe działające w chmurze oferują nieograniczone możliwości skalowania zasobów obliczeniowych. Firmy mogą dynamicznie dostosowywać moc obliczeniową do swoich aktualnych potrzeb, co jest szczególnie korzystne w przypadku sezonowych wzrostów zapotrzebowania lub projektów wymagających intensywnych obliczeń. Przykładowo, e-commerce może zwiększyć swoje zasoby podczas okresów wyprzedaży, aby sprostać większemu ruchowi na stronie i bardziej skomplikowanym zapytaniom klientów.

Łatwość wdrożenia: Szybka integracja z istniejącymi aplikacjami i systemami.

Usługi chmurowe oferują gotowe do użycia API, które można szybko zintegrować z istniejącymi systemami i aplikacjami biznesowymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie muszą inwestować w budowę własnej infrastruktury ani w długotrwałe procesy wdrożeniowe. Na przykład, mała firma może szybko uruchomić chatboty obsługujące klientów na swojej stronie internetowej, korzystając z gotowych modeli językowych dostępnych w chmurze.

Aktualizacje: Regularne aktualizacje i optymalizacje modeli przez dostawców chmury.

Dostawcy usług chmurowych regularnie aktualizują swoje modele, zapewniając, że zawsze działają one z najwyższą możliwą efektywnością i bezpieczeństwem. Firmy nie muszą się martwić o ręczne aktualizacje czy zarządzanie wersjami oprogramowania, co pozwala im skupić się na swoich kluczowych działaniach biznesowych. Przykładowo, firmy korzystające z modeli chmurowych do analizy opinii klientów mogą być pewne, że ich narzędzia są zawsze aktualne i korzystają z najnowszych technologii NLP.
Oczywiście technika ta nie jest pozbawiona wad, do których możemy zaliczyć:

 • Zależność od dostawcy: Korzystanie z modeli językowych w chmurze wiąże się z uzależnieniem od dostawcy usług. Oznacza to, że firma musi polegać na infrastrukturze, dostępności i politykach dostawcy. W przypadku awarii lub zmian w ofercie dostawcy, firma może napotkać problemy w ciągłości działania swoich systemów. Przykładem może być sytuacja, gdy dostawca chmurowy wprowadza nagłe zmiany w cenach lub wyłącza niektóre usługi, co wymusza na firmie szybkie dostosowanie się do nowych warunków.
 • Koszty: Modele chmurowe mogą generować znaczące koszty, zwłaszcza przy intensywnym korzystaniu z zasobów obliczeniowych. Opłaty za przetwarzanie danych, transfery danych oraz przechowywanie mogą szybko się kumulować, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Firmy muszą więc dokładnie monitorować swoje wydatki na usługi chmurowe, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów. Na przykład, startup korzystający z modeli NLP do analizy dużych ilości danych może napotkać trudności w zarządzaniu budżetem, jeśli nie przewidzi wszystkich kosztów związanych z chmurą.
 • Bezpieczeństwo danych: Przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze niesie ze sobą ryzyko związane z bezpieczeństwem i prywatnością danych. Pomimo zaawansowanych mechanizmów zabezpieczeń oferowanych przez dostawców chmurowych, zawsze istnieje ryzyko naruszenia danych lub nieautoryzowanego dostępu. Firmy muszą więc dokładnie ocenić ryzyko i wdrożyć dodatkowe środki ochrony danych, takie jak szyfrowanie i zarządzanie dostępem. Przykładowo, firma medyczna może obawiać się, że wrażliwe dane pacjentów mogą zostać niewłaściwie zabezpieczone podczas przesyłania i przechowywania w chmurze.

Modele językowe działające w chmurze mogą mieć następujące zastosowania:

 • Chatboty: mają zastosowanie w automatyzacja obsługi klienta. Chatboty to inteligentne asystenty, które mogą komunikować się z ludźmi w naturalny sposób. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak udzielanie informacji, pomoc w zakupach lub rozwiązywanie problemów technicznych.
 • Analizy opinii: służy do monitorowania i analizy opinii klientów w mediach społecznościowych. Analiza opinii to proces analizowania opinii klientów na temat produktów lub usług. Może być wykorzystywana do monitorowania opinii klientów, identyfikowania problemów z produktami lub usługami oraz ulepszania ich jakości.
 • Tłumaczenia maszynowe: natychmiastowe tłumaczenia dokumentów i komunikacji. Tłumaczenia maszynowe to proces automatycznego tłumaczenia tekstu z jednego języka na drugi. Może być wykorzystywany do tłumaczenia dokumentów, komunikacji między ludźmi z różnych krajów lub nauki języków obcych.

Modele Językowe Uruchamiane Lokalnie

Modele językowe uruchamiane lokalnie na własnej infrastrukturze firmowej oferują większą kontrolę nad danymi oraz bezpieczeństwem. Tego typu rozwiązania są szczególnie atrakcyjne dla firm, które operują na wrażliwych danych i muszą spełniać rygorystyczne wymogi prawne. Do zalet takiego rozwiązania należy:

Kontrola nad danymi: Pełna kontrola nad przepływem i przetwarzaniem danych.

Modele uruchamiane lokalnie dają firmom pełną kontrolę nad swoimi danymi. Jest to kluczowe dla przedsiębiorstw operujących na wrażliwych danych, takich jak informacje finansowe, medyczne czy prawne. Dzięki lokalnym wdrożeniom, dane nie opuszczają infrastruktury firmy, co minimalizuje ryzyko wycieku informacji. Na przykład, instytucje finansowe mogą przetwarzać dane klientów lokalnie, zapewniając pełne bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami prawnymi.

 • Bezpieczeństwo: Dzięki uruchamianiu modeli lokalnie, firmy mogą implementować i zarządzać swoimi politykami bezpieczeństwa, zapewniając dodatkowe warstwy ochrony. Mogą również stosować specjalistyczne metody szyfrowania i zarządzania dostępem, co jest trudniejsze do osiągnięcia w chmurze. Przykładem może być firma medyczna, która przetwarza dane pacjentów lokalnie, aby spełniać wymogi regulacyjne dotyczące ochrony danych osobowych (np. RODO).
 • Dostosowanie: Lokalne modele mogą być w pełni dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych. Firmy mogą trenować i optymalizować modele na własnych danych, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników i wyższej precyzji w zadaniach specyficznych dla ich działalności. Przykładowo, firma z branży e-commerce może dostosować model NLP do analizy unikalnych wzorców zakupowych swoich klientów, co pozwoli na bardziej precyzyjne rekomendacje produktów.

Tak jak rozwiązania chmurowe, modele uruchamiane lokalnie mają pewne wady, o których poniżej:

 • Wymagania sprzętowe: Uruchamianie zaawansowanych modeli językowych lokalnie wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury sprzętowej, co może wiązać się z wysokimi kosztami inwestycji. Firmy muszą zainwestować w serwery, jednostki GPU i inne zasoby obliczeniowe, aby móc efektywnie trenować i uruchamiać modele NLP. Przykładowo, mała firma może napotkać trudności finansowe związane z zakupem i utrzymaniem zaawansowanej infrastruktury sprzętowej niezbędnej do lokalnego uruchamiania modeli językowych.
 • Zarządzanie i konserwacja: Utrzymywanie lokalnych modeli wiąże się z koniecznością zarządzania i konserwacji sprzętu oraz oprogramowania. Firmy muszą zapewnić odpowiednią obsługę techniczną, regularne aktualizacje oraz zarządzanie bezpieczeństwem, co wymaga dodatkowych zasobów i specjalistycznej wiedzy. Na przykład, firma może potrzebować zatrudnienia dodatkowych specjalistów IT, aby zarządzać infrastrukturą i zapewnić, że modele działają bez zakłóceń.
 • Ograniczenia skalowalności: Modele lokalne mają ograniczoną skalowalność w porównaniu do modeli chmurowych. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, firma musi dokonać dodatkowych inwestycji w sprzęt, co może być czasochłonne i kosztowne. Przykładowo, firma technologiczna, która doświadcza nagłego wzrostu użytkowników, może napotkać problemy z szybkim dostosowaniem swojej infrastruktury do nowych wymagań obliczeniowych.
 • Ograniczenia skalowalności: Modele lokalne mają ograniczoną skalowalność w porównaniu do modeli chmurowych. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, firma musi dokonać dodatkowych inwestycji w sprzęt, co może być czasochłonne i kosztowne. Przykładowo, firma technologiczna, która doświadcza nagłego wzrostu użytkowników, może napotkać problemy z szybkim dostosowaniem swojej infrastruktury do nowych wymagań obliczeniowych.

Modele językowe uruchamiane lokalnie na własnej infrastrukturze firmowej znajdują zastosowanie do:

 • Analiza dokumentów: automatyczne przetwarzanie i analiza wewnętrznych dokumentów firmowych. Analiza dokumentów to proces automatycznego przetwarzania i analizy dokumentów tekstowych. Może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak: ekstrakcja danych z dokumentów, klasyfikacja dokumentów, tłumaczenie dokumentów, streszczenie dokumentów.
 • Systemy rekomendacji: personalizowanie rekomendacji produktów i usług na podstawie analizy zachowań użytkowników. Systemy rekomendacji to systemy, które personalizują rekomendacje produktów i usług na podstawie analizy zachowań użytkowników. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak: rekomendowanie produktów i usług użytkownikom, personalizacja treści, poprawa współczynników konwersji
 • Analiza tekstów prawnych: automatyzacja analizy i interpretacji tekstów prawniczych. Analiza tekstów prawnych to proces automatycznego analizowania i interpretowania tekstów prawniczych. Może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak: identyfikacja kluczowych zagadnień prawnych, analiza ryzyka prawnego, negocjacje umowne.

Możliwe sposoby dostarczania danych do analiz

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, dane odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu strategicznych decyzji. W miarę jak firmy stają się coraz bardziej zorientowane na dane, rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane technologie przetwarzania informacji, które mogą przekształcić surowe dane w wartościowe spostrzeżenia. Modele językowe, w tym głębokie uczenie i techniki Retrieval-Augmented Generation (RAG), stanowią fundament nowoczesnych systemów analitycznych, pozwalając firmom na skuteczniejsze wykorzystanie zarówno danych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Modele językowe oparte na głębokim uczeniu, które operują na danych wewnętrznych, mogą dostarczać wyjątkowo precyzyjne i dostosowane do specyficznych potrzeb rozwiązania. Wykorzystując dane wewnętrzne, firmy mogą trenować modele, które dokładnie odzwierciedlają ich unikalne potrzeby i specyfikę działalności. Techniki Retrieval-Augmented Generation (RAG) łączą możliwości generatywne modeli językowych z zewnętrznymi źródłami danych. Dzięki temu, modele te mogą korzystać z najnowszych informacji dostępnych w sieci, co zwiększa ich użyteczność w dynamicznych i zmiennych środowiskach biznesowych.
Oba podejścia – operowanie na danych wewnętrznych oraz zewnętrznych – mają swoje specyficzne zalety i wyzwania. W zależności od celów biznesowych i dostępnych zasobów, firmy mogą wybierać między nimi lub łączyć oba podejścia, aby maksymalnie wykorzystać potencjał danych. W dalszej części artykułu przyjrzymy się szczegółowo obu podejściom, ich zaletom i wadom, aby pomóc potencjalnym użytkownikom zrozumieć, które rozwiązanie najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Modele Operujące na Danych Wewnętrznych (Głębokie Uczenie)

Modele Operujące na Danych Wewnętrznych koncentrują się na analizie i przetwarzaniu danych posiadanych przez firmę. Takie podejście umożliwia głębokie zrozumienie wewnętrznych procesów, optymalizację działań operacyjnych i lepsze prognozowanie przyszłych wyników. Wykorzystując techniki głębokiego uczenia, firmy mogą tworzyć modele, które uczą się na podstawie dostępnych danych, identyfikując ukryte wzorce i zależności, które byłyby trudne do wykrycia za pomocą tradycyjnych metod analizy. Do zalet takiego podejścia należy:

 • Precyzja: wyższa precyzja modeli dzięki dostosowaniu do specyficznych danych firmy. Modele trenowane na danych wewnętrznych mogą osiągać wyższą precyzję, ponieważ są dostosowane do specyficznych cech danych danej firmy. Dzięki temu mogą lepiej rozpoznawać wzorce i zależności charakterystyczne dla danego sektora czy firmy. Na przykład, firma logistyczna może trenować model na swoich danych operacyjnych, co pozwoli na bardziej precyzyjne przewidywanie czasów dostaw i optymalizację tras.
 • Optymalizacja: możliwość optymalizacji modeli pod kątem specyficznych zadań biznesowych. Modele głębokiego uczenia operujące na danych wewnętrznych mogą być zoptymalizowane pod kątem specyficznych zadań biznesowych, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników operacyjnych. Przykładem może być firma produkcyjna, która optymalizuje swoje modele NLP do analizy danych z linii produkcyjnych, co pozwala na szybsze wykrywanie i naprawę problemów oraz minimalizację przestojów.
 • Konkurencyjność: budowanie unikalnych kompetencji i przewag konkurencyjnych.Trenowanie modeli na danych wewnętrznych pozwala firmom na budowanie unikalnych kompetencji i przewag konkurencyjnych. Modele te mogą dostarczać wglądów i analiz, które są niedostępne dla konkurencji, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Na przykład, firma z branży retail może korzystać z modeli trenowanych na danych sprzedażowych, aby lepiej przewidywać trendy rynkowe i dostosowywać swoje strategie marketingowe.

Wśród szerokiego spectrum możliwych zastosowań możemy wyróżnić:

 • Analiza Sentymetu Klientów : Modele językowe oparte na głębokim uczeniu mogą analizować ogromne ilości danych tekstowych, takich jak recenzje produktów, komentarze w mediach społecznościowych, czy transkrypty rozmów z klientami. Dzięki temu firmy mogą uzyskać wgląd w opinie klientów na temat swoich produktów i usług. Systemy takie charakteryzują się następującymi cechami:
 • Precyzyjne rozumienie nastrojów: Modele mogą rozróżniać pozytywne, negatywne i neutralne opinie.
 • Automatyzacja : Redukcja potrzeby ręcznej analizy danych.
 • Szybkość reakcji : Szybka identyfikacja problemów i natychmiastowa reakcja na negatywne opinie.
 • Personalizacja Ofert i Komunikacji : Modele językowe mogą analizować historię zakupów, preferencje oraz zachowania klientów, aby tworzyć spersonalizowane oferty i rekomendacje.
 Dzięki temu klienci otrzymują bardziej trafne propozycje, co zwiększa ich zadowolenie i lojalność. Spodziewanym efektem stosowania takiego rozwiązania będzie:
 • Zwiększenie sprzedaży: Dopasowane oferty prowadzą do większej konwersji.
 • Lepsze doświadczenie klienta: Klienci czują się bardziej docenieni i rozumiani.
 • Optymalizacja marketingu: Skuteczniejsze kampanie marketingowe.
 • Wykrywanie Oszustw : Głębokie modele uczące się mogą analizować wzorce zachowań użytkowników oraz transakcji, aby wykrywać anomalie i potencjalne oszustwa. Firmy mogą szybko reagować na podejrzane działania, chroniąc swoje zasoby i klientów. 

Do Zalet zaliczamy:

 • Wysoka skuteczność: Dokładne wykrywanie nietypowych wzorców.
 • Redukcja strat: Szybka identyfikacja i reakcja na oszustwa.
 • Automatyzacja procesów bezpieczeństwa: Zmniejszenie konieczności ręcznego monitorowania
 • Analiza sprzedaży: Predykcja trendów sprzedaży i optymalizacja strategii marketingowych.
 • Automatyzacja procesów: Automatyzacja wewnętrznych procesów, takich jak przetwarzanie dokumentów czy analiza raportów finansowych.


Modele Operujące na Danych Zewnętrznych (Techniki Retrieval-Augmented Generation, RAG)

Modele Operujące na Danych Zewnętrznych, wykorzystujące techniki Retrieval-Augmented Generation, poszerzają perspektywę analizy, integrując zewnętrzne źródła danych z modelami predykcyjnymi. Dzięki temu firmy mogą zyskać szerszy kontekst i lepiej zrozumieć zmieniające się otoczenie rynkowe, konkurencję oraz preferencje klientów. Integracja danych zewnętrznych pozwala na uzyskanie bardziej kompletnych i dokładnych prognoz oraz na identyfikację nowych trendów i możliwości. Do zalet RAG należą:

 • Aktualność: dostęp do najnowszych danych i informacji zewnętrznych. Modele RAG mają dostęp do najnowszych danych i informacji zewnętrznych, co pozwala na generowanie bardziej aktualnych i trafnych odpowiedzi. Jest to szczególnie przydatne w dynamicznie zmieniających się branżach, takich jak media, gdzie szybki dostęp do najnowszych informacji jest kluczowy. Przykładowo, firma medialna może korzystać z modeli RAG do generowania artykułów opartych na najnowszych wiadomościach i trendach.
 • Elastyczność: możliwość integracji z różnorodnymi zewnętrznymi bazami danych i serwisami. Techniki RAG umożliwiają integrację z różnorodnymi zewnętrznymi bazami danych i serwisami, co pozwala na elastyczne dostosowanie modelu do różnych źródeł informacji. Dzięki temu firmy mogą wykorzystywać różnorodne dane do wzbogacania swoich analiz i raportów. Na przykład, firma analityczna może integrować dane z wielu zewnętrznych źródeł, takich jak raporty rynkowe, media społecznościowe i bazy danych branżowych, aby dostarczać bardziej kompleksowe analizy.
 • Wszechstronność: zastosowanie w dynamicznie zmieniających się branżach wymagających bieżących danych. Modele RAG mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, od zarządzania wiedzą po wsparcie decyzyjne. Dzięki możliwości łączenia danych zewnętrznych z generatywnymi modelami językowymi, firmy mogą tworzyć bardziej wszechstronne i użyteczne narzędzia. Przykładowo, firma konsultingowa może używać modeli RAG do tworzenia szczegółowych raportów i rekomendacji opartych na najnowszych danych rynkowych i technologicznych, co pozwala na lepsze doradztwo dla swoich klientów.

Modele RAG stosowane są między innymi do:

Analiza Trendów Rynkowych: Modele językowe mogą przetwarzać dane z zewnętrznych źródeł, takich jak artykuły branżowe, raporty analityczne czy dane z mediów społecznościowych, aby identyfikować i analizować trendy rynkowe. Firmy mogą dzięki temu lepiej dostosować swoje strategie do zmieniającego się otoczenia. Technika ta zapewnia:
 • Dostęp do szerokiego zakresu danych: Integracja różnych źródeł informacji.
 • Wczesne wykrywanie zmian: Szybka identyfikacja nowych trendów i możliwości.
 • Strategiczne decyzje: Lepsze planowanie i adaptacja do zmian na rynku.
Analiza Konkurencji: Modele językowe mogą monitorować aktywność konkurencji poprzez analizę ich publikacji, raportów finansowych i działań marketingowych. Pozwala to firmom na bieżąco reagować na działania konkurencji i dostosowywać swoje strategie. Do zalet takiego zastosowania należy:
 • Aktualne informacje: Ciągła obserwacja działań konkurentów.
 • Lepsza strategia: Szybkie dostosowanie działań do ruchów konkurencji.
 • Kompleksowe analizy: Porównywanie różnych aspektów działalności konkurentów.
Monitorowanie Reputacji Marki: Modele językowe mogą analizować wzmianki o firmie w mediach, forach dyskusyjnych i mediach społecznościowych, aby monitorować reputację marki. Pozwala to na szybkie reagowanie na negatywne komentarze i proaktywne zarządzanie wizerunkiem.
 • Bieżący monitoring: Stała kontrola nad tym, jak marka jest postrzegana.
 • Szybka reakcja: Natychmiastowe działania w odpowiedzi na negatywne opinie.
 • Proaktywne zarządzanie: Możliwość kształtowania wizerunku marki poprzez aktywne działania.

Ponadto RAG wykorzystuje się do:

 • Zarządzanie wiedzą: Aktualizacja baz wiedzy i dokumentacji technicznej.
 • Monitorowanie rynku: Śledzenie trendów rynkowych i analizowanie konkurencji.
 • Wsparcie decyzyjne: Dostarczanie bieżących danych do podejmowania decyzji strategicznych.


Podsumowanie

Sztuczna inteligencja jak potocznie nazywane są modele językowe, jest wciąż rozwijającą się technologią, ale już teraz ma ogromny potencjał do zmiany naszego życia. Dzięki niej możemy tworzyć nowe i innowacyjne zastosowania, które ułatwiają nam życie i pomagają nam lepiej zrozumieć świat.
Wybór odpowiedniego podejścia zależy od specyficznych potrzeb firmy, zasobów oraz priorytetów dotyczących danych i bezpieczeństwa. Głębokie uczenie na danych wewnętrznych pozwala na tworzenie spersonalizowanych modeli, podczas gdy techniki RAG umożliwiają korzystanie z najnowszych informacji z zewnętrznych źródeł. Niezależnie od wybranej metody, odpowiednie wdrożenie modeli językowych może znacząco poprawić efektywność operacyjną i konkurencyjność firmy. Zastosowanie modeli językowych w biznesie otwiera nowe możliwości optymalizacji procesów, automatyzacji zadań oraz dostarczania spersonalizowanych usług.
Modele językowe, zarówno te działające na danych wewnętrznych z wykorzystaniem głębokiego uczenia, jak i te operujące na danych zewnętrznych za pomocą technik RAG, oferują szerokie spektrum zastosowań w biznesie. Od analizy sentymentu klientów, przez personalizację ofert, aż po monitorowanie konkurencji i reputacji marki – zaawansowane technologie przetwarzania języka naturalnego stają się niezastąpionym narzędziem w arsenale współczesnych przedsiębiorstw. Wybór odpowiedniego modelu – działającego w chmurze, lokalnie, na danych wewnętrznych lub zewnętrznych – zależy od specyficznych potrzeb i wymagań firmy. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii NLP, przedsiębiorstwa mogą skutecznie wykorzystać te narzędzia do zwiększenia swojej konkurencyjności i efektywności działania. Dostosuj

Google Analytics

Google Analytics to usluga uzywana w naszej witrynie, która sledzi, raportuje ruch i mierzy, w jaki sposób uzytkownicy wchodza w interakcje z tresciami naszej witryny, abysmy mogli ja ulepszac i swiadczyc lepsze uslugi.

Google Ad

Nasza strona internetowa uzywa Google Ads do wyswietlania tresci reklamowych. Akceptujac to, wyrazasz zgode na polityke prywatnosci Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl